Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Vợ thằng bạn rên hay vl